zondag 18 mei 2014

Leuven krijgt in Vlaams-Brabant projectbegeleiding voor ecowonen

http://www.gemeenschappelijk-ecowonen.be/


Logo Samenhuizen kleur web.jpg
Logo BBL kleur web.png
Het Autonoom Gemeentebedrijf Stadsontwikkeling Leuven (AGSL), samen met de Bond Beter Leefmilieu en Samenhuizen vzw, werken de volgende twee jaar samen aan een project gemeenschappelijk eco-wonen. Gemeenschappelijk eco-wonen is een vorm van wonen waarbij personen uit verschillende gezinnen samenwonen met de bedoeling sociale en ecologische meerwaarde te creëren.
Gemeenschappelijk eco-wonen in Leuven
Geldenaaksebaan
Waarom kiest Leuven voor gemeenschappelijk eco-wonen?
Leuven heeft te maken met verschillende uitdagingen, kenmerkend voor de “eeuw van de stad”: een toenemende concentratie van de bevolking in stedelijk gebied en een groeiende behoefte aan voorzieningen inzake kinderopvang, vergrijzing, mobiliteit, migratie. Tegelijkertijd wenst Leuven op haar beperkte oppervlakte het behoud van de schaarse open ruimte, een duurzame mobiliteit en energievoorziening en een veilige leefomgeving te waarborgen. Bovendien loopt door al deze intenties steeds de rode draad van Leuven Klimaatneutraal waarbij de stad beoogt om tegen 2030 klimaatneutraal te zijn.
Om antwoord te bieden aan deze complexe uitdagingen, wenst de stad Leuven in de komende legislatuur te onderzoeken hoe de vraag om compacter wonen en nieuwe woonvormen (o.a. co-housing) kan verzoend worden met de doelstelling om eengezinswoningen te behouden en betaalbaar te houden, en past ze de stedelijke regelgeving waar mogelijk aan. In die context is het project Geldenaaksebaan één van de eerste concrete projecten waarbinnen de stad Leuven, in samenwerking met het AGSL, het concept ‘duurzaam co-housing’ wenst te onderzoeken, te ontwikkelen en te ondersteunen.
Omschrijving
Op een boogscheut van het centrum van Leuven en in de nabijheid van de Parkabdij, bevindt zich een gefragmenteerd bouwperceel dat vandaag de dag gekarakteriseerd wordt door verlaten woningen en een buurtparking. Gezien de gunstige ligging, het historische belang en het potentieel voor een kwalitatief kleinschalig woonproject op deze locatie wenst de stad Leuven er, in samenwerking met haar AGSL, een innovatief voorbeeldconcept rond duurzaam samenwonen uit te werken en te ondersteunen.
Ligging
De site is gelegen ter hoogte van Geldenaaksebaan nr. 182 - 184 – 186 en wordt geflankeerd door de Hoveniersdreef en de Broekstraat.
Foto’s / plannen
120014_7_007_aireal_S02_20120525.jpg
Heb je interesse?
Het Stadsontwikkelingsbedrijf werkt, samen met de vzw Samenhuizen en de Bond Beter Leefmilieu, de volgende maanden een verkoopsdossier voor deze site uit (alle info over de site, de criteria voor verkoop, hoe je je kandidaat kan stellen,...). Dit dossier wordt afgewerkt tegen eind 2014. Indien je interesse hebt in deze site, laat dan hier je gegevens achter. We houden je op de hoogte.
Een groep vormen vraagt heel wat tijd. Omdat mensen elkaar al zouden kunnen vinden, kan je ook de contactgegevens van de andere geïnteresseerden zien.

donderdag 15 mei 2014

Antwerpen stimuleert cohousing

Na Vlaams-Brabant  wil Antwerpen (link) cohousing stimuleren.

We hebben ons project ingedient bij Vlaams-Brabant.