maandag 6 oktober 2014

Tweede oproep woningdelen


Beschrijving: persbericht-kop-digitale mail

03-10-2014

PROVINCIE ZOEKT OPNIEUW PROJECTEN WONINGDELEN

Heb je plannen om je woning te verdelen in verschillende entiteiten? Of wil je kangoeroewonen met je ouders? Wil je een vierkantshoeve of oud fabriekspand omtoveren tot een woongeheel? Dan kan je bij de provincie Vlaams-Brabant terecht voor een financieel steuntje in de rug.

‘In het begin van het jaar deden we een eerste open oproep voor projecten woningdelen’, zegt Tom Dehaene, gedeputeerde voor wonen. ‘Die oproep was een groot succes. Niet minder dan 34 aanvragen werden ingediend. 7 projecten kregen ook effectief een subsidie. Het thema leeft duidelijk. Om tegemoet te komen aan de maatschappelijke vraag rond nieuwe woonvormen lanceren we nu een tweede oproep’.

Met deze oproep wil de provincie uit opstartende initiatieven leren waar zich knelpunten of problemen voordoen zodat drempels kunnen weggewerkt worden en dergelijke projecten in de toekomst gestimuleerd worden.

Particulieren, huisvestingsinitiatieven of lokale besturen die bezig zijn met dergelijke projecten kunnen voor 28 februari 2015 hun project indienen en maken kans op maximum 20.000 euro steun van de provincie Vlaams-Brabant.

Meer info en indienen: www.vlaamsbrabant.be/woningdelen

informatie voor de pers

BELEIDSVERANTWOORDELIJKE
Tom Dehaene, gedeputeerde voor wonen,
DIENST WONEN
Tom Raes, diensthoofd
016 26 73 17, wonen@vlaamsbrabant.be
COMMUNICATIEDIENST
Frank Ilsbroux, persverantwoordelijke,
0477 44 82 25, info @vlaamsbrabant.be

Cohousen verkleint onze ecologische voetafdrukhttp://deredactie.be/cm/vrtnieuws/videozone/programmas/journaal/2.35877?video=1.2105501